Zajednica žena "Katarina Zrinski"

 Zajednica žena "Katarina Zrinski" (nazvana također: Zajednica žena HDZ-a) je organizacija žena Hrvatske demokratske zajednice. Osnovana je u Splitu 20. veljače 1999. godine. Unutar Hrvatske demokratske zajednice Zajednica žena ima status zasebne organizacijske cjeline, ali nema status pravne osobe. Ona okuplja žene unutar stranke kao i žene koje prihvaćaju programska načela HDZ-a. Predsjednica Zajednice žena „Katarina Zrinski“ je Bianca Matković. Temeljna zadaća jest jačanje položaja žena unutar HDZ-a i određivanje političkih stajališta njezinih članica u odnosu na temeljna društvena pitanja hrvatskog društva. Zajednica žena promiče:

 • obitelj kao temeljnu zajednicu društva afirmirajući ulogu žene u obitelji
 • potiče dosljednu provedbu nacionalne politike za promicanje jednakosti žena
 • borbu protiv nasilja nad ženama i djecom
 • odgoju djece i mladih
 • suradnju s nevladinim organizacijama u promicanju prava žena.
 1. Renata Banožić Predsjednica
 2. Antonija Boras Dopredsjednica
 3. Nevenka Kovačević Dopredsjednica
 4. Kata Krešić Dopredsjednica
 5. Kata Lukić Dopredsjednica
 6. Ivanka Dragičević Tajnica
 7. Žana Amidžić
 8. Karmenka Božić
 9. Anita Božinović
 10. Marija Čepo
 11. Ljubica Čolakovac
 12. Olgica Čuk
 13. Andrijana Dujmić
 14. Grozdana Mauer
 15. Zlata Opačić
 16. Tanja Paša
 17. Marija Tanocki
 18. Gordana Trifunović
 19. Nada Tropšek
 20. Amalija Varga
 21. Ljiljana Vendl
 22. Tatjana Vuko-Pejak

LetakIvan Bosančić

letak a4 bosancic 1

VideoIvan Bosančić