Statut

Opći sabor Hrvatske demokratske zajednice, na temelju odredbe članka 6. Ustava Republike Hrvatske (˝Narodne novine˝ br. 56/90, 135/97, 8/98 –pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01) i članka 10. Zakona o političkim strankama ("Narodne novine", br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) na svojem V. zasjedanju 29. travnja 2000. donio je Statut Hrvatske demokratske zajednice, čije su izmjene i dopune donijete na VIII. zasjedanju 21. lipnja 2003., IX zasjedanju 24. travnja 2004., i X zasjedanju 1. travnja 2006., te se objavljuje integralna verzija;

S T A T U T HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

Download statuta (pdf)  

LetakIvan Bosančić

letak a4 bosancic 1

VideoIvan Bosančić