Nedjelja, 25 Studeni 2012 22:04

Financiranje

 Hrvatska demokratska zajednica financira se sukladno zakonskoj regulativi u RH, odnosno prema važećem Zakonu o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (NN, 1/2007.).

Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (pdf)

Financijsko izvješće za 2008. godinu (pdf)

LetakIvan Bosančić

letak a4 bosancic 1

VideoIvan Bosančić