Subota, 04 Svibanj 2013 19:16

Mladen Karlić dr.med. objavio okviran podatak o vlastitim sredstvima za izbornu promidžbu

Vinkovci, 5.svibnja 2013.g.

Gradsko izborno povjerenstvo

Grada Vinkovaca

Predsjednica

Davorka Rukavina

Predmet: Okvirni podatci o visini i izvoru vlastitih sredstava za izbornu promidžbu (sukladno članku 13.Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe)

-          dostavlja se

Temeljem Priopćenja Državnog izbornog povjerenstva o obvezama izbornih sudionika za financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima 2013.g. klasa:013-05/13-31/01; Ur.br.507/13-13-1, od 18.travnja 2013.g., te Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, objavljujemo i dostavljamo okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava za provedbu lokalnih izbora na području Grada Vinkovaca.

Podaci o kandidatu:

Ime i prezime kandidata: Mladen Karlić

Adresa kandidata: Josipa Matasovića 46, 32100 Vinkovci

OIB kandidata:64638608622

Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe: 2360000-3510163670 (Zagrebačka banka dd Zagreb)

Naziv političkih stranaka predlagatelja kandidata: Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), Hrvatska stranka prava dr.Ante Starčević (HSP AS), Hrvatska seljačka stranka (HSS), Blok umirovljenici zajedno (BUZ).

Tablica 1. Okvirni podaci o visini i izvoru vlastitih sredstava za izbornu promidžbu

Redni br.

Visina vlastitih sredstava

Izvor sredstava

1.

20.000,00 kn

Osobna štednja

Ukupno:

20.000,00 kn

-

Kandidat za gradonačelnika

Grada Vinkovaca

Mladen Karlić, dr.med.

 

Podaci o visini i izvoru vlastitih sredstava za provedbu lokalnih izbora

LetakIvan Bosančić

letak a4 bosancic 1

VideoIvan Bosančić