6. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Razvoj civilnoga društva u Vinkovcima je u punom zamahu  i već je postigao zapažene rezultate u razvijanju demokratizacije, tolerancije, rodne jednakosti, volonterizma i posebice u podršci  marginaliziranim skupinama.

Opširnije...

7. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA MLADIH NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA

Mladi su generatori budućeg rasta i razvoja u gospodarskom i društvenom smislu, oni predstavljaju nositelje novih ideja, znanja i kreativnosti.

Opširnije...

8. ISKORISTIVOST TURISTIČKIH POTENCIJALA

Vinkovci  su grad  velikih  turističkih  potencijala
Turistički  potencijali  Vinkovaca i njegove okolice s kojom je u svakom pogledu  višestruko funkcionalno povezan i čini prostornu, gospodarsku i kulturno-povijesnu cjelinu su veliki, a zasnivaju se na iskorištavanju prirodnih i društvenih, te prometnih  i  receptivnih čimbenika.

Opširnije...

LetakIvan Bosančić

letak a4 bosancic 1

VideoIvan Bosančić