5. ODGOJ, OBRAZOVANJE I SPORT

Usavršavanje svih oblika odgoja i obrazovanja u svrhu ostvarenja potencijala svakog djeteta u gradu kroz aktivne i provedive mjere jedna je od osnovnih zadaća i odrednica ovog programa.

Aktivan rad na poboljšanju infrastrukture, ljudskih potencijala, programa, prehrane, ali i osiguranjem jednakih mogućnosti svoj djeci kroz jedno smjenski rad, produženi boravak, tematska usavršavanja i usmjeravanja predstavljaju okosnicu vizije odgoja i obrazovanja u Vinkovcima za buduće razdoblje. Nadalje, Vinkovci su grad koji podržava i promovira zdrave životne navike i općenito zdrav pristup životu te stoga posebno težimo izgradnji sportske infrastrukture, razvoju potencijala sportskog osoblja i trenera.
U nastavku Vam predstavljamo osnovne mjere za razvoj odgoja, obrazovanja i sporta u Vinkovcima prema područjima njihova usmjerenja.

5.1 Vinkovački dječji vrtići

5.2. Vinkovačke osnovne škole

5.3. Sport

5.1 Vinkovački dječji vrtići

Mjera 1
Povećanje iznosa sufinanciranja boravka djece u dječjim vrtićima od strane Grada Vinkovaca

Cilj mjere

Povećati mogućnosti i kvalitetu provedbe predškolskog programa u vrtićima na području grada.

Opis

Izmijeniti postojeće Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima. Dosadašnje iznose svih kategorija povisiti za dodatnih 300 kn po djetetu od  01. rujna 2017. godine.

 

Mjera 2
Tematska usmjerenja svih vrtića Centra za predškolski odgoj

Cilj mjere

Ponuditi različita tematska usmjerenja na izbor djeci i roditeljima i različite mogućnosti usmjerenja u specijalizacijama djelatnika vrtića kako bi se omogućio puni razvoj svih potencijala i djece i djelatnika vrtića.

Opis

Izraditi plan tematskog usmjeravanja svakog vrtića, rokove realizacije, predvidjeti sve potrebne izmjene na objektima, investicije u opremu, osigurati sva potrebna didaktička pomagala, usavršiti djelatnike vrtića i u suradnji sa stručnjacima za predškolski odgoj predvidjeti radne kurikulume za svako tematsko usmjerenje. Provesti prilagodbu, testirati uspjeh i nastaviti izgrađivati usmjerenje.

 

Mjera 3
Dodatni programi predškolskog odgoja i obrazovanja

Cilj mjere

Omogućiti djeci učenje stranih jezika i sportskih aktivnosti kako bi se financijski umanjili izvan vrtićki troškovi roditelja

Opis

Ovom mjerom omogućili bi potpuniji razvoj djeci u vremenu kada nisu sa roditeljima i obiteljima kako bi nakon dolaska iz vrtića svo vrijeme mogli slobodno provoditi u krugu obitelji bez dodatnih obveza.

Naučiti djecu timskim i individualnim igrama, prezentirati im sve oblike tradicionalnih  sigurnih igara koje su s vremenom zamijenjene igrama u digitalnom obliku.

Provoditi prehranu isključivo prema Prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima. Navedene standarde pisale su medicinske sestre i stručnjaci za prehranu i predstavljaju nacionalne pisane standarde prehrane djece u dječjim vrtićima. Na taj način ćemo omogućiti djeci redovitu zdravu ishranu u vrtiću.

Istražiti i odrediti potrebe svakog vrtića, raspisati javni poziv i financirati provedbu dodatnih programa učenja. Edukacija djelatnika, uvođenje NTC metoda u redovnu provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Mjera 4
Formiranje vrtićkih grupa prema Državnim pedagoškim standardima

Cilj mjere

Omogućiti provedbu predškolskog programa u skladu sa Državnim pedagoškim standardima.

Opis

Od 01. rujna 2017. godine prilikom upisa djece u novu pedagošku godinu osigurati formiranje grupa prema uzrastima djece, a u skladu sa Državnim pedagoškim standardima.

Uskladiti broj djece pojedinog uzrasta sa brojem odgojiteljica u grupi. Državni pedagoški standardi predviđaju optimalan broj odgojiteljica u odnosu na broj djece u pojedinoj grupi kako bi se osigurala najkvalitetnija moguća provedba predškolskog programa odgoja i obrazovanja.

 

Mjera 5
Osiguranje asistenata za rad u nastavi s djecom u predškolskom odgoju i obrazovanju

Cilj mjere

Kroz rad sa asistentom, a u njihovim vrtićkim grupama, djeci omogućiti kvalitetniju provedbu predškolskog odgoja u dječjem okruženju.                                                                                                          

Opis

Samostalno svojim sredstvima ili u suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i/ili Ministarstvom znanosti i obrazovanja kroz njihove mjere i projekte omogućiti asistente za rad u nastavi s djecom u predškolskom odgoju i obrazovanju. Obrazovati zainteresirane za rad u provedbi ove mjere, osiguranje sredstava iz vlastitih izvora ili iz drugih izvora, provesti mjeru.

 

Mjera 6
Infrastrukturna ulaganja u objekte, energetska obnova objekata i smanjenje režijskih troškova

Cilj mjere

Općim i posebnim ulaganjima osigurati najkvalitetnije uvjete za razvoj svakog djeteta. Energetskom obnovom vrtića obnoviti dijelove objekata i uštedjeti kroz smanjenje režijskih troškova

Opis

Prilagodba objekata standardima i novim modelima poučavanja, uređenje objekata i dvorišta prema potrebama tematskih usmjerenja vrtića, povećanje sigurnosti postavljanjem antistres podloga i uređenje prema najnovijim sigurnosnim standardima opreme i igrala, prilagodba objekata svoj djeci u skladu sa inkluzivnim stavom svih predškolskih ustanova u gradu, izmjena svih igrala u vrtićima u sljedeće 4 godine.
Izgradnja novog „pasivnog“ objekta vrtića Vladimir Nazor.                          Izgradnja novog objekta u Lenijama u skladu sa prirodom i okruženjem.
Uređenje kata i spavaonica u objektu Naša radost te obnova postojećih prostora prema standardima.
Izgradnja višenamjenske sportske dvorane pored objekta Jaslice Stribor te obnova postojećih prostora prema standardima. Potpuna obnova postojećih objekata Budućnosti i Pčelica te dogradnja potrebnih prostorija prema Pedagoškim standardima.          
Imenovati stručni tim koji će odrediti dinamiku i prioritete provedbe navedene mjere u sljedeće 4 godine, izraditi projektnu dokumentaciju, osigurati financiranje, ostvariti planirano.
Postojeće projekte energetske obnove vrtića prijaviti na programe i mjere Ministarstva zaštite i okoliša te sufinancirati preostale iznose za energetsku obnovu, izraditi projekte energetske obnove za ostale objekte, gradnju novih objekata prilagoditi sa najnovijim energetskim standardima i izgraditi nove objekte.

 

Mjera 7
Didaktičkim pomagalima do razvoja

Cilj mjere

Korištenjem novih didaktičkih pomagala ostvariti maksimalni potencijal u razvoju svakog djeteta.

Opis

Vlastitim sredstvima ili kroz mjere i projekte drugih subjekata osigurati sredstva za kupnju najnovijih didaktičkih pomagala i opreme.

 

Mjera 8
Višesmjenski rad vrtića

Cilj mjere

Organizacija višesmjenskog rada vrtića

Opis

Organizirati rad vrtićkih skupina prema mogućnosti roditelja koji rade u smjenskim rasporedima i tako zadovoljiti potrebe za provedbom predškolskih programa djeci čiji roditelji rade smjenski u vremenima kada su im roditelji na poslu.                                                                                                       
Prilikom upisa u novu pedagošku godinu provesti istraživanje među roditeljima i organizirati rad prema stvarnim potrebama roditelja i uzrastima djece, a u skladu sa Pedagoškim standardima.


5.2. Vinkovačke osnovne škole

Mjera 1
Osiguranje besplatnih udžbenika

Cilj mjere

Osigurati školama besplatne udžbenike kako bi ih škole mogle ustupati svojim učenicima.

Opis

Prilikom sljedeće izmjene udžbenika osigurati ćemo sredstva za kupnju udžbenika koji će se dodijeliti školama. Škole će prema kriterijima kao što su broj članova kućanstava i prihod po članu kućanstva odrediti kojim učenicima se osiguravaju udžbenici i koje sve udžbenike prema uzrastu učenika treba osigurati.

                                                                                            

Mjera 2
Jednosmjenski rad škola

Cilj mjere

Omogućiti provedbu osnovnoškolskog programa u jednoj smjeni.                                                            

Opis

Uvidom u postojeći broj razrednih odjela i projekcijama broja razrednih odjela u budućnosti te kapacitetima objekata predvidjeti ulaganja, postaviti prioritete i od najlakše prilagodljivih započeti realizaciju mjere.

 

Mjera 3
Produženi boravak djece u školama

Cilj mjere

Omogućiti djeci produženi boravak u školi u svrhu sigurnih uvjeta i stručne potpore u rješavanju školskih obveza.

Opis

Prilikom izrade školskih rasporeda u skladu sa kapacitetima objekta i potrebama razrednih odjela osigurati slobodne prostore za realizaciju produženog boravka, zaposliti dodatno nastavno osoblje koje bi djeci pomagalo u rješavanju školskih obveza i prema potrebi osigurati dodatni obrok.

 

Mjera 4
Sufinanciranje dnevnog boravka izvan škola

Cilj mjere

Omogućiti roditeljima i djeci izvanškolsko rješavanje školskih obveza, promjenu okoline i rad na dodatnim sadržajima u specijaliziranim prostorima uz stručno osoblje.                                                                       

Opis

Donijeti Odluku o sufinanciranju dnevnog boravka učenika izvan škola.

 

Mjera 5
Osiguranje asistenta u nastavi u osnovnim školama

Cilj mjere

Kroz rad sa asistentom, a u njihovim razredima, djeci omogućiti kvalitetniju provedbu osnovnoškolskog programa u školskom okruženju.                                                                                        

Opis

Samostalno svojim sredstvima ili u suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i/ili Ministarstvom znanosti i obrazovanja kroz njihove mjere i projekte omogućiti asistente za rad u nastavi. Obrazovati zainteresirane za rad u provedbi ove mjere, osiguranje sredstava iz vlastitih izvora ili iz drugih izvora, provesti mjeru.

 

Mjera 6
Moja izvrsna škola

Cilj mjere

Usmjerenje škola prema izvrsnosti u pojedinim područjima, npr. matematika, fizika, kemija, informatika, biologija kako bi okupljali učenike osnovnih i srednjih škola koja su nadarena ili  pokazuju interes za ove predmete pri čemu bi svaka škola bila „specijalizirana“ za pojedini predmet.                           

Opis

Prema izborima učenika i mogućnostima nastavnog i nenastavnog osoblja u školama odrediti usmjerenje pojedine škole, osigurati potrebna materijalna sredstva, razviti dodatne kurikulume za svako usmjerenje i započeti sa provedbom.

 

Mjera 7
Sigurna škola

Cilj mjere

Organizirati nenastavne edukacije i uvježbavanja učenika za sve oblike sigurnosnih ugroza i umanjenje rizika od štetnih efekata svake od ugroza.                                                                                          

Opis

Osigurati sredstva za nastavak provedbe projekta Sigurna škola

 

Mjera 8
Poticanje osnivanja Nacionalnog instituta za razvoj i unaprjeđenje rada pomoćnika/asistenata

Cilj mjere

Unaprijediti rad pomoćnika/asistenata u nastavi, osigurati razvoj kvalitete i kontinuitet financiranja pomoćnika/asistenata, izboriti se za status pomoćnika/asistenata kao redovnih školskih djelatnika.             

Opis

Odlukom o osnivanju osnovati navedeni institut, uključiti u rad instituta sve službene pomoćnike/asistente, predstavnike udruga, predstavnike škola, razvojnih agencija, roditelje i predstavnike Grada Vinkovaca. Odrediti smjer rada instituta i biti mu podrška u ishođenju pozitivnih administrativnih rješenja.

 

Mjera 9
Poticanje osnivanja Nacionalnog instituta za razvoj i unaprjeđenje škole u prirodi

Cilj mjere

Ishođenje administrativnog određenja Vinkovaca kao središta za provedbu Škole u prirodi. Izboriti se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja za status središta za provedbu Škole u prirodi i organizirati smještaj i provedbu Škole u prirodi za sve učenike trećih i četvrtih razreda osnovnih škola u Hrvatskoj.         

Opis

Odlukom o osnivanju osnovati navedeni institut, uključiti u rad instituta stručnjake iz naših osnovnih škola, učiteljice, stručnjake za osmišljavanje i provedbu programa Škole u prirodi, predstavnike turističkih zajednica gradova i županije, hotelijera, tvrtki, udruga, razvojnih agencija i predstavnike Grada Vinkovaca. Odrediti smjer rada instituta i biti mu podrška u ishođenju pozitivnih administrativnih rješenja.

 

Mjera 10
Osnivanje STEM TEAM-a

Cilj mjere

Oformiti savjetodavno tijelo sastavljeno od profesora STEM predmeta koji u zadanim financijskim okvirima određuju materijalna i kurikularna usmjerenja Vinkovačkih škola. Odluke ovog tijela uvrštavati u proračunska planiranja sredstava školama.                                                                              

Opis

Pozivom na sudjelovanje i proglašenjem odrediti STEM TEAM, osigurati mu proračun od 100.000,00kn godišnje za opremu i ulaganja u školske kapacitete namijenjene razvoju robotike, mehatronike, znanosti, tehnologije, strojarstva i matematike.

 

Mjera 11
Škole za EU

Cilj mjere

Edukacija djelatnika škole za prijavu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova.                          

Opis

Osigurati sredstva za edukaciju djelatnika osnovnih škola u Vinkovcima, vezano za pripremu i provedbu EU projekata

 

Mjera 12
Energetska obnova zgrada osnovnih škola

Cilj mjere

Energetskom obnovom škola obnoviti dijelove objekata i uštedjeti kroz smanjenje režijskih troškova

Opis

Postojeće projekte energetske obnove škola prijaviti na programe i mjere Ministarstva zaštite i okoliša te sufinancirati preostale iznose za energetsku obnovu, izraditi projekte energetske obnove za ostale objekte, gradnju novih objekata prilagoditi sa najnovijim energetskim standardima i izgraditi nove objekte.

 

Mjera 13
Ulaganja u školsku infrastrukturu i objekte

Cilj mjere

Izgraditi ili obnoviti školske objekte prema standardima i  učinkovitosti

Opis

- nastavak i završetak izgradnje nove zgrade i dvorane O.Š. Nikole Tesle u Mirkovcima,                                            
- rekonstrukcija i izgradnja zgrade Osnovne škole Bartola Kašića
- izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Ivana Mažuranića te dogradnja zgrade škole s ciljem organiziranja nastave u jednoj smjeni,                                                                                                                               - uređenje dodatnih učionica za učenike s posebnim potrebama u osnovnoj školi A. G. Matoš te ugradnja lifta, dogradnja i obnova školskih prostora prema potrebama rada u jednoj smjeni ili proširenoj prvoj smjeni,                                                                                                                                                             - nastavak rekonstrukcije O.Š. I. G. Kovačića u Vinkovcima: sanacija i adaptacija postojeće zgrade škole, uređenje potkrovlja u školski prostor, realizacijom projekta planiran  rad u jednoj smjeni,                               
- dogradnja i obnova školskih prostora O.Š. J. Kozarac prema potrebama rada u jednoj smjeni ili proširenoj prvoj smjeni.
- rekonstrukcija grijanja  u Osnovnoj školi A.G. Matoša

 

Mjera 14
Osiguravanje uvjeta za rad Visokoškolskih institucija u Vinkovcima

Cilj mjere

Osigurati preduvjete za rad visokoškolskih institucija u Vinkovcima

Opis

Uz Visoku školu informatike koja je u visokoj fazi pripreme želimo stvoriti preduvjete za rad i ostalih Visokoškolskih institucija. Želja nam je u suradnji sa gospodarstvenicima i znanstvenom zajednicom osigurati dovoljan broj stručnih  kadrova te se na taj način uskladiti sa potrebama na tržištu rada.

 

Mjera 15
Stipendiranje studenata

Cilj mjere

Stipendiranjem podržati razvoj buduće vinkovačke intelektualne mladeži, osigurati priljev znanja i vještina kroz povratak studenata u grad nakon studiranja i sl.

Opis

Nastaviti stipendirati naše studente u što većem broju

 

Mjera 16
Besplatan javni prijevoz za učenike i studente

Cilj mjere

Besplatnim javnim prijevozom učenika i studenata osigurati veću mobilnost navedene populacije, ali i rasteretiti kućne proračune obitelji naših studenata i učenika.                                        

Opis

Ugovorom sa prijevoznikom definirati potrebna sufinanciranja kako bi se osigurao besplatan prijevoz


5.3. Sport

Mjera 1
Izgradnja rekreacijskih terena – novi Lokosi

Cilj mjere

Osigurati sportske terene za potrebe škola, udruga i rekreativaca.                                                           

Opis

Prema projektu izgradnje i potpisanim ugovorima o sufinanciranju započeti i realizirati izgradnju asfaltiranog rukometnog igrališta, malonogometnog igrališta sa umjetnom travom, prostorom za gledatelje, rasvjetom za noćno korištenje, zaštitnom ogradom i sl.

 

Mjera 2
Izgradnja rekreacijsko-turističkog centra Banja

Cilj mjere

Revitalizacija prostora, razvoj rekreacijsko-turističkih kapaciteta Banje

Opis

Urediti stazu za šetanje i trčanje, na strani Dilja osigurati potrebnu infrastrukturu za kamp naselje, urediti postojeće sadržaje, završiti plivalište sa sunčalištima, napraviti pristup za osobe sa invaliditetom.                                      Prilagoditi Banju i kupiti opremu za održavanje škole u prirodi, likovnog, tjelesnog i sl. Urediti jedrilice i organizirati školu jedrenja.

 

Mjera 3
Izgradnja sportskih terena u rubnim dijelovima grada

Cilj mjere

Osigurati sportske terene za potrebe škola, udruga i rekreativaca.                                                                            

Opis

Prema projektu izgradnje i potpisanim ugovorima o sufinanciranju započeti i realizirati izgradnju igrališta, obnoviti i revitalizirati postojeća igrališta, u suradnji sa mjesnim odborima razviti programe redovitog održavanja postojećih sportskih terena.

 

Mjera 4
Edukacija i razvoj osobnih potencijala sportskog osoblja i trenera

Cilj mjere

Financirati ili sufinancirati daljnja školovanja, edukacije, usavršavanja licenciranja itd. sportskom osoblju i trenerima.

Opis

Omogućiti sportskom osoblju i trenerima osobni razvoj kroz sufinanciranja edukacija, licenciranje i sl. te na taj način djeci i sportašima osigurati bolje razvojne mogućnosti.

 

Mjera 5
Obnova i stavljanje u uporabu objekta „Kuglane“

Cilj mjere

Revitalizacija i adaptacija prostora kuglane

Opis

Urediti i opremiti „Kuglanu“ kako bi se Kuglačkom klubu omogućio nastavak funkcioniranja kluba i redovno natjecanje u ligi. Kuglanu dodatno opremiti sadržajima za mlade i osobama sa invaliditetom.

LetakIvan Bosančić

letak a4 bosancic 1

VideoIvan Bosančić