4. DEMOGRAFSKA POLITIKA, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA SKRB

Programi demografske politike koji se tiču kvalitete života stanovništva grada Vinkovaca usmjereni su na nekoliko dobnih skupina koje su bitne za poboljšanje demografske i socijalne slike Vinkovaca, ali i poboljšanja kvalitete stanovništva treće dobi, umirovljenika, osoba s invaliditetom, djece s posebnim potrebama, branitelja i stradalnika Domovinskog rata i njihovih obitelji.

Osnovni ciljevi tih programa su zaustavljanje negativnih trendova prirodnog priraštaja odnosno pada nataliteta i popravljanje dobne strukture te eliminacija uzroka sve učestalijeg iseljavanja posebice mladog i radno sposobnog stanovništva iz grada i njegovog okolnog prostora.

Provođenje kratkoročnih i dugoročnih mjera koje su u djelokrugu  lokalne gradske uprave usmjereno je na poboljšanje kvalitete života svih stanovnika Vinkovaca.

Poseban značaj imaju mjere poticanja pronatalitetne i obiteljske politike usmjerene na novorođenčad, djecu predškolskog i školskog uzrasta, fertilni kontingent, mlado stanovništvo i mlade obitelji.

Provođenje mjera eugeničke politike i socijalnih programa koje su u djelokrugu gradske uprave usmjereno je na socijalno ugrožene kategorije, umirovljenike, osobe treće dobi, osobe s invaliditetom, socijalno ugrožene, branitelje i njihove obitelji.

 

Mjera 1
Poboljšanje kvalitete smještaja djece u gradskim dječjim vrtićima

Cilj mjere

Adaptacijski zahvati i  obnova, poboljšanje prehrane, novi edukativni sadržaji

Opis

Obnova infrastrukture vrtića, opreme, kvalitete prehrane i  uređenje okoliša.

 

Mjera 2
Uređenje postojećih i izgradnja novih igrališta za djecu

Cilj mjere

Omogućavanje što većem broju djece bavljenje različitim aktivnostima na otvorenim igralištima.

Opis

Dodatno uređenje igrališta postavljanjem anti-stres podloga, sprava za igru i ograda kako bi se zaštitila od ulaska kućnih ljubimaca.

 

Mjera 3
Osiguravanje besplatnih obroka djeci iz socijalno ugroženih obitelji za vrijeme boravka u osnovnim školama 

Cilj mjere

Ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva u vidu podjele hrane u školama

Opis

Ovu mjeru ostvariti u suradnji s nadležnim Ministarstvom i putem Europskog socijalnog fonda.

 

Mjera 4
Financijska pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta, upisa u osnovnu i srednju školu

Cilj mjere

Financijska pomoć roditeljima i djeci

Opis

Iznosom od 1000 kn osigurati potporu prilikom rođenja djeteta, prilikom upisa u 1. razred osnovne škole i prilikom upisa u 1. razred srednje škole te na taj način osim nataliteta podržati obitelji koje u kontinuitetu žive u Gradu.

 

Mjera 5
Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji

Cilj mjere

Olakšicama u rješavanju stambenog pitanja stvarati povoljne uvjete za ostanak u gradu i  uz ostale demografske i socijalne mjere povećanja broja djece u obitelji. Zaustaviti proces iseljavanja.

Opis

Lokalna zajednica osigurava oslobađanje ili smanjivanje dažbina koje se plaćaju pri izgradnji obiteljskih kuća ili kupovini stanova i građevinskog zemljišta potičući time ostanak mladog stanovništva na području grada. Uz olakšice daje na otkup stanove u vlasništvu  Grada ili naplaćuje  niži  najam  za iznajmljivanje gradskih stanova mladim obiteljima.

 

Mjera 6
Osnivanje Socijalnog vijeća Grada Vinkovaca

Cilj mjere

Poboljšanje socijalne slike grada

Opis

Vijeće bi se sastojalo od stručnih osoba iz različitih područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite te umirovljeničkih i drugih udruga te javnih djelatnika. Vijeće će potaknuti izradu socijalne slike grada i donijeti paket mjera socijalnog razvoja grada.

 

Mjera 7
Povećanje kvalitete života umirovljenika i osoba treće životne dobi

Cilj mjere

Provođenje mjera eugeničke politike i socijalnih mjera koje osiguravaju kvalitetniji i sadržajniji život starije populacije.

Opis

Sufinanciranja programa Dnevnog boravka umirovljenika u partnerstvu s Gradskom udrugom umirovljenika kao i ostalim udrugama koje okupljaju osobe treće životne dobi.

Izdavanje socijalnih iskaznica Grada Vinkovaca umirovljenicima i osobama starijim od 60  godina kojima se ostvaruju popusti na usluge koje pružaju ustanove čiji je vlasnik Grad Vinkovci kao što su kazalište, knjižnica, Vinkovačko dvoransko plivalište „Lenije“ i druge.
Osiguravanje besplatnog gradskog prijevoza autobusom za umirovljenike, korisnike obiteljske mirovine i stanovnike starije od 60  godina  te uvođenje popusta za vožnju na međugradskim i županijskim linijama za sve prijevoznike s koncesijom prijevoza u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Omogućavanje dostupnosti elektronskih medija i edukacija umirovljenika za njihovo korištenje.
Provedba aktivnosti mjerenja krvnog tlaka, kontrole šećera i masnoće u krvi u prostorijama mjesnih odbora.
Uspostava mobilnih volonterskih timova na razini grada koji bi pružali pomoć starijim i nemoćnim te sugrađanima pod skrbništvom koji ne žele napuštati svoje domove. Osmišljavanje strategije doživotnog življenja u vlastitom domu. Volonteri bi pomagali kod nabave hrane i drugih potrepština, plaćanja računa, sitnih popravaka, pomoći u kući  i  sl.),

Uspostavljanje savjetovališta za umirovljenike koje bi pružalo besplatnu pravnu, zdravstvenu  i  psihološku pomoć starim  i  nemoćnim osobama i SOS liniju  „Dug je dan, nazovi da nisi sam“

 

Mjera 8
Program materijalne pomoći za Božić i Uskrs

Cilj mjere

Osiguravanje materijalne pomoći kako bi se dostojno proslavili blagdani.

Opis

Jednokratna financijska pomoć tzv. Uskrsnica i Božićnica kako bi umirovljenici ugodnije proveli blagdane

 

Mjera 9
Osobe s invaliditetom i djeca s posebnim potrebama

Cilj mjere

Rješavanje pitanja vezanih za humanije uvjete života navedenih skupina stanovništva

Opis

Rješavanje zapošljavanja mladih osoba sa invaliditetom i otklanjanje arhitektonskih prepreka koje predstavljaju problem za veću mobilnost osoba sa invaliditetom i djece sa posebnim potrebama

 

Mjera 10
Poboljšanje zdravstvene zaštite

Cilj mjere

Poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite

Opis

Program zdravstvene zaštite stanovništva  provodi se na načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i dostupnosti, a organizacija zdravstvene zaštite zasniva  se na načelima cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijaliziranog pristupa u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Promicanje zdravog načina života, unaprjeđenje i očuvanje tjelesnog i duševnog zdravlja provoditi  kroz različite zdravstvene programe usmjerenih na prevenciju i rano otkrivanje bolesti te prevenciju svih oblika  ovisnosti.
Ulagati u ljudske resurse, privlačenjem i poticanjem zapošljavanja potrebnog broja liječnika i drugog medicinskog osoblja.                                                                                                                                                       
Dovršiti projekt izgradnje i opremanja kvartovskih ambulanti

 

Mjera 11
Organizacija palijativne skrbi

Cilj mjere

Zbrinjavanjem bolesnika sa  uznapredovalim progresivnim bolestima.            

Opis

Unaprijediti palijativnu skrb na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite sa ciljem poboljšanja kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s teškom bolešću. Putem palijativnih mobilnih timova i palijativnom bolničkom skrbi osigurati zdravstvenu skrb te multidisciplinarnu podršku ( psihološku, duhovnu i socijalnu) oboljelima i njihovim članovima obitelji.

LetakIvan Bosančić

letak a4 bosancic 1

VideoIvan Bosančić