2. POSLOVNO OKRUŽENJE, PODUZETNIŠTVO I INVESTICIJE

Očigledno je kako se gospodarska situacija u okruženju dinamično mijenja, tehnologija napreduje velikom brzinom, promjene su vidljive i zahtijevaju novi pristup u stvaranju pozitivnog poslovnog okruženja.

U Gradu Vinkovcima želimo napraviti zaokret u razmišljanju, pristupu i aktivnostima vezanim za poslovno okruženje.

Razvojne poluge bi i dalje bili poljoprivreda i drvna industrija , ali na održiv i inovativan način.

Poljoprivreda sa željom pretvaranja u prehrambenu industriju. Jedan od načina je razvoj i primjena novih znanja, tehnologija i to primarno kroz agrotehnologiju. Samo primjenom novih znanja i inovativnih visoko-tehnoloških proizvoda moguće je napraviti pomak iz neprofitabilne i nerentabilne poljoprivredne proizvodnje u kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju baziranu na inovativnim i visokotehnološkim znanjima i rješenjima.

Drvna industrija - Primjenom novih inovativnih znanja i rješenja u drvno-prerađivačkom sektoru moguće je poboljšati stupanj obrade i prerade drva. To se prije svega odnosi na promjenu procesa obrade, novim idejama i rješenjima, dizajnom itd. Želimo privući takve tvrtke u naš Poduzetnički inkubator/Tehnološki park kako bi u suradnji sa postojećim tvrtkama iz drvnog sektora radile na razvoju novih proizvoda i maksimalnom iskorištenju jedne od najkvalitetnije sirovine (slavonskog hrasta) u Europi.
Cilj nam je u oba sektora:

 • Povećanje razine znanja
 • Povećati broj zaposlenih
 • Povećanje prihoda
 • Povećanje dodane vrijednosti
 • Promjena palete proizvoda na području VSŽ i Slavonije
 • Povećanje investicija
 • Konkurentnost na bazi znanja i inovacija, a ne na bazi jeftine radne snage

Dakako, razvoj malih i srednjih poduzetnika, ali i obrtnika glavni je naš prioritet u narednom razdoblju. Kroz gradske potporne poduzetničke institucije: Agenciju za razvoj i investicije grada Vinkovaca, Tehnološki park Vinkovci, budući poduzetnički inkubator, a u konačnici kroz čitavu Gradsku upravu, biti ćemo poduzetnicima pomoć i potpora u razvoju poslovanja i otvaranja novih radnih mjesta.  Novim mjerama poticat ćemo osnivanje novih poduzeća na području Grada, ali i povećanje konkurentnosti postojećih poduzetnika i  obrtnika.
Mjere za razvoj poslovnog okruženja, poduzetništva i investicija :

Mjera 1
Razvoj i izgradnja poslovne infrastrukture

Cilj mjere

Izgraditi poslovnu infrastrukturu kako bismo stvorili poticajno okruženje za nove poduzetnike i pružili podršku postojećim.

Opis

 • U planu je izgradnja novog Poduzetničkog inkubatora Vinkovci u cilju poboljšanja dostupnosti poduzetničke poslovne infrastrukture i poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima s ciljem njihovog olakšanog rasta i razvoja i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području Grada Vinkovaca. Izgradnjom Poduzetničkog inkubatora Vinkovci osigurat će se standardizirani poslovni prostori visoke opremljenosti prilagođeni potrebama poduzetnika, kao i stručna podrška poslovnog savjetovanja, edukacije, povezivanja, prezentacije i promidžbe poduzetnicima početnicima u početnim i najkritičnijim fazama razvoja poduzeća čime će se povećati broj tvrtki koje opstaju na tržištu, povećati stopa preživljavanja start-up tvrtki i potaknuti njihov rast i razvoj. Projekt pridonosi stvaranju povoljne poduzetničke klime na širem području Vukovarsko-srijemske županije, razvoju poduzetničkog duha, stvaranju pozitivnog stava spram poduzetništva i povećanju opće razine poduzetničke aktivnosti, zapošljavanja i samozapošljavanja u poduzetništvu. Projekt pridonosi jačanju gospodarskog razvoja grada Vinkovaca odnosno smanjenju regionalne nejednakosti, te rješavanju društveno – ekonomskih problema u regiji poput visoke stope nezaposlenosti, izrazite stope depopulacije, odljeva mlade kvalificirane radne snage, niskog životnog standarda.
 • Paralelno s razvojem Poduzetničkog inkubatora Vinkovci planirano je i opremanje CNC Centra, edukativno–uslužnog centra koji ima za cilj jačanje ljudskih resursa i usluga u području definiranih strateških sektora (drvo i metalo- prerađivački sektori).
 • Na području grada Vinkovaca postoje dvije poduzetničke zone: Poduzetničko-industrijska zona „Jošine“ i Industrijska zona „Zalužje“. Trenutno je za prodaju na raspolaganju samo jedna čestica površine 0,16 ha u zoni „Jošine“. Uvažavajući činjenicu da je malo i srednje poduzetništvo jedan od glavnih pokretača gospodarskog razvitka i generator novih radnih mjesta, te nastojeći aktivno pridonijeti stvaranju pretpostavki i okruženja stimulativnog za razvoj poduzetništva, Grad Vinkovci planira u budućnosti proširiti kapacitete poduzetničkih zona, prije svega, Industrijske zone „Zalužje“, ali i Poslovne zone Novo Selo na susjedne parcele koje su u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je staviti na raspolaganje domaćim i stranim ulagačima  50 ha kompletno opremljenog građevinskog zemljišta spremnog za nova ulaganja.    
 • Želimo iskoristiti geostrateški položaj Vinkovaca daljnjim razvijanjem projekta Logističkog centra Vinkovci. Ovim projektom želimo izgraditi moderni logistički centar u skladu s europskim standardima. Izrađena je studija pred izvedivosti te je potrebno dalje ulaganje u tehničku dokumentaciju i traženje strateških partnera.

 

Mjera 2
Program razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva

Cilj mjere

Stvaranje povoljnog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguravanje preduvjeta za jačanje poduzetničkih kompetencija na području grada Vinkovaca

Opis

Novim Programom razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva grada Vinkovaca dat ćemo dodatne poticaje razvoju obrtnika i poduzetnika grada Vinkovaca. Program je komplementaran s postojećim programima i mjerama na državnoj razini i ESI fondovima i programima. Provedba je planirana u suradnji s Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. i Tehnološkim parkom Vinkovci d.o.o.

Neke od poticajnih mjera predviđenih programom su:

  • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
  • Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta
  • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
  • Subvencioniranje uvođenja ITK sustava i aplikacija
  • Subvencioniranje nabave strojeva i opreme
  • Subvencioniranje troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
  • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz ESI fondova
  • Poduzetnik početnik – edukacija
  • Razvoj poduzetničkih kompetencija mladih i žena
  • Promicanje novih oblika financiranja (crowdfunding, fondovi rizičnog kapitala, poslovni anđeli i dr.) 
  • Razvoj društvene odgovornosti i socijalnog poduzetništva
  • Subvencionirani najam poslovnog prostora u Tehnološkom parku Vinkovci d.o.o./ Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci

Konačan prijedlog poticajnih mjera će biti usklađen sa potrebama i zahtjevima poduzetnika i obrtnika.

 

Mjera 3
Dodatni poticaji za samozapošljavanje – posebice mladih

Cilj mjere

Smanjiti broj nezaposlenih na području grada Vinkovaca 

Opis

Grad Vinkovci će se svojim mjerama nadovezati na poticajne mjere samozapošljavanja na nacionalnoj razini u okviru kojih nezaposlene osobe mogu dobiti poticaje u iznosu:

 • do 35.000 kn, odnosno do 45.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
 • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 70.000 kn
 • za udruživanje u zadruge (do 5 osoba) do 175.000 kn
 • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 140.000 kn

Grad će osigurati sredstva i raspisati natječaj kojim će dodatno financirati samozapošljavanje u onim sektorima koji su označeni kao strateški i dodatno financirati samozapošljavanje u onim djelatnostima koje su deficitarne na području Grada Vinkovaca.
Nezaposlene osobe koje se odluče baviti poduzetništvom na taj način imaju dobru startnu poziciju, početni kapital koji je u većini slučajeva i presudan kod odluke o pokretanju nekog poduzetničkog poduhvata.
Još kad se uzme u obzir da novi poduzetnici, obrti ili poduzeća u prvim godinama poslovanja mogu dobiti moderan uredski prostor, mini hale za pokretanje proizvodnje  sa minimalnim režijskim troškovima u Tehnološkom parku ili novom poduzetničkom inkubatoru dolazimo do vrlo povoljne situacije za početak realizacije poduzetničkog pothvata.
U suradnji sa HZZ-om, Tehnološki park Vinkovci i Agencijom za razvoj i investicije garda Vinkovaca VIA d.o.o.  će biti na usluzi svim budućim poduzetnicima posebice mladima kod ocjenjivanja njihove poslovne ideje i razrade poslovnog plana.
Formirat ćemo mentorsko-savjetodavno tijelo, sastavljeno od iskusnih i dokazanih gospodarstvenika, bankara, pravnika itd. koji svojim savjetima i iskustvom mogu i žele pomoći mladima u svom razvoju. U toj ključnoj početnoj fazi inkubacije poduzeća takvi mentorski savjeti mogu biti presudni za uspjeh.

 

Mjera 4
„e – Vinkovci“ Izgradnja širokopojasne infrastrukture – ultra brzi internet

Cilj mjere

U cijelom gradu izgraditi širokopojasnu infrastrukturu koja će biti na usluzi građanima, javnim ustanovama i gospodarstvenicima

Opis

Internet danas pokreće sve! Realizacijom ovog projekta želimo Vinkovce pozicionirati na kartu tzv. Pametnih gradova. Velikom brzinom interneta ne želimo samo podići kvalitetu života svih naših građana. Želimo ovaj projekt iskoristiti kao jedan od bitnih argumenata za privlačenje visoko-tehnoloških tvrtki u naš grad, u naš inkubator, Tehnološki park itd. Naime, logično je da za razvoj tehnoloških rješenja treba osigurati i odgovarajuću infrastrukturu. Uvjereni smo kako će poduzetnici znati iskoristiti ovu mogućnost te pokrenuti i umrežavanje tvrtki u segmentu pametnih rješenja. U okviru provedbe ovog projekta želimo ostvariti suradnju i sa znanstvenim institucijama koje će svim aktivnim tvrtkama i pojedincima u proizvodnim i prerađivačkim industrijama olakšati pristup znanstvenim resursima, te ih uključiti u svoje istraživačke i inovacijske projekte.
Digitalnu širokopojasnu bežičnu infrastrukturu treba razumjeti kao prvoklasni razvojni resurs čiji je recentni tehnološki razvoj zajedno s projektnim i upravljačkim znanjima, kompetencijama i rješenjima doživio dramatične promjene.
U okviru projekta «e-Vinkovci» planirana je i informatizacija rada gradske uprave uvođenjem dodatnih e-usluga.
Kompletan projekt je moguće financirati kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem

 

Mjera 5
Razvoj sustava podrške za domaće i strane investitore

Cilj mjere

Pomoći investitorima da pokrenu i razviju svoje poslovanje uz što manje birokratskih prepreka, problema i kašnjenja

Opis

Ovu mjeru želimo realizirati uvođenjem tri ključna standarda

 • Informacijski standard – u okviru kojega ćemo sustavno prikupiti sve potrebne informacije o gradu Vinkovcima, bazi dobavljača, radnoj snazi, ključnim gospodarskim sektorima
 • Imovinski standard – u okviru kojega ćemo objediniti sve lokacije pogodne za ulaganja, , slobodne parcele u poslovnim zonama, imovinu u državnom vlasništvu koja se ne koristi itd.
 • Marketinški standard – u okviru kojega ćemo proaktivnim marketingom prezentirati potencijale koje Vinkovci imaju koristeći sve raspoložive resurse

U suradnji sa Agencijom za investicije i konkurentnost i Hrvatskom gospodarskom komorom ćemo prezentirati Vinkovce kao lokaciju pogodnu za ulaganja, pogotovo u sektoru drvne industrije i poljoprivredno-prehrambenoj industriji.


Bitno je napomenuti da su sve mjere u skladu sa operativnim programima, nacionalnim i EU strategijama i da svi projekti koji se odnose na ovakav tip ulaganja imaju izdašne izvore financiranja iz EU fondova.

 

 

LetakIvan Bosančić

letak a4 bosancic 1

VideoIvan Bosančić