Odredbe i uvjeti

Poštovani posjetitelji Internet stranica GO HDZ-a Vinkovci, nakon nekoliko godina rada,  GO HDZ-a Vinkovci je donio odluku o promjeni svojih službenih web-stranica.
Uz novi dizajn i bolje tehničke mogućnosti, uvođenjem novih web-stranica potpuno je promijenjen način unosa podataka pa se višestruko povećao broj osoba koje sudjeluju u izradbi i unosu sadržaja na web-stranice.

Nadamo se da će to znatno unaprijediti kvalitetu službenih stranica GO HDZ-a Vinkovci i posjetiteljima omogućiti pristup širokom spektru korisnih informacija.

Autorska prava
Tekst, ilustracije, grafički materijali, zvukovi, animacije i video snimke te njihov raspored na internetskim stranicama GO HDZ-a Vinkovci zaštićeni su autorskim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva kao i pravima koja proizlaze iz korporativnog prava.

Sadržaj ovih internetskih stranica nije dozvoljeno kopirati, distribuirati, mijenjati ni stavljati na raspolaganje trećim osobama radi korištenja u komercijalne i druge svrhe. Neke ilustracije na internetskoj stranici dodatno su zaštićene autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba.

Odricanje od odgovornosti
GO HDZ-a Vinkovci  nastoji što je moguće više osigurati točnost i ažurnost preporuka i informacija koje se pojavljuju na internetskoj stranici. GO HDZ-a Vinkovci ne preuzima nikakve odgovornosti niti jamči da su informacije uvijek najnovije, točne i/ili potpune.

GO HDZ-a Vinkovci nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz uporabe ili neuporabe danih informacija, uključujući štetu koju prouzrokuje pristup ili snimanje podataka, računalnih virusa ili instalacija i uporaba programske opreme.

Poveznice na ovoj internetskoj stranici samo omogućavaju pristup vanjskim internetskim stranicama (vanjski sadržaj). Te poveznice stvorilo je GO HDZ-a Vinkovci prema svojim mogućnostima i s najvećim mogućim mjerama opreza, pri čemu je posebnu pozornost namijenila pouzdanosti vanjskih internetskih stranica te točnosti i zakonitosti njihovog sadržaja.

Budući da je sadržaj internetskih stranica dinamičan i može se u bilo koje vrijeme promijeniti, nije moguće neprestano pratiti sadržaje svih vanjskih internetskih stranica prema kojima GO HDZ-a Vinkovci održava poveznice. GO HDZ-a Vinkovci zato izričito odbija bilo kakvu odgovornost za sadržaje vanjskih internetskih stranica čije su poveznice navedene na njenoj internetskoj stranici. Za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz uporabe ili neuporabe vanjskih sadržaja isključivo su odgovorne te internetske stranice.

Impresum

LetakIvan Bosančić

letak a4 bosancic 1

VideoIvan Bosančić